afgestompt

afgestompt
{{afgestompt}}{{/term}}
[stomp van geest] dull(ed)deadened
[niet puntig] blunt〈met betrekking tot bladeren〉 obtuse, rounded at the tip/apex
voorbeelden:
1   het is een afgestompte dronkaard his mind has been deadened by drink

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”